MEDLEMMER

Vores medlemmer

Som medlemmer kan optages idrætsforeninger med hjemsted i Rødovre kommune og som ved medlemsskab i højere organisationer indenfor vedkommende idrætsgren står tilsluttet mindst en af landsorganisationerne. Andre idrætsorganisationer kan mod ansøgning optages efter FiR's bestyrelses godkendelse.