Udlån/trailer

Udlån / Trailer

I forbindelse med Rødovre Kommunes 100-års jubilæum i 2001 blev idrætsforeningerne under FIR og spejderne under BUS enige om, at samle penge sammen til en gave til Rødovre Kommune. Derfor er FIR så heldige at råde over to trailere.

Trailerne står til rådighed for FIR´s og BUS´ medlemsforeninger. Trailerne må kun bruges i forbindelse med medlemsarrangementer. Det er gratis at låne trailerne.
Se i øvrigt udlånsbetingelser her på siden.

Trailerne kan reserveres ved henvendelse til Rødovre Hallen tlf. 36379400, eller ved personlig henvendelse samme sted.

Den ene trailer kan pakkes med mange spændende idrætslegeredskaber/rekvisitter (se udlånsliste her).

Idrætslegeredskaber/rekvisitter kan frit lånes af foreningerne, og vil være pakket i traileren af halpersonalet ved afhentning.

Udlånslisten skal afleveres minimum 14 dage før traileren skal udlånes, således at der er tid for personalet til at pakke den.

Udlånslisten kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til Rødovre Hallen. Der er erstatningspligt ved manglende eller beskadiget udstyr.

Trailerne står ved
Rødovre Stadionhal
Elstedvej 40
2610 Rødovre
Tlf. 36 70 45 15

HENT Udlånsbetingelser

HENT Udlånsliste