Kurser

Kurser

Kurserne gennemføres i tæt samarbejde med DIF, DIF/Københavns Amt og Dansk Firmaidrætsforbund.

Kurserne er gratis for idrætsledere i Københavns Amt, da amtet yder tilskud til kurserne.

Læs mere om indhold og tilmelding på IRH IDRÆTSRÅD REGION HOVEDSTADEN

IRH Idrætsråd Region Hovedstaden

IRHs formål er:
IRH vil arbejde for at det offentlige tilskud, der i en lang årrække er givet til idrætten i det tidligere Københavns Amt, fremover fortsætter som tilskud til IRH.