Formål

Hvad er formålet?

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre vil med vores hjemmeside oplyse om alle tilsluttede idrætsforeninger og klubber i Rødovre samt at oplyse om FIR's sammenslutning og formål og give interesserede mulighed for at finde netop den idrætsgren den pågældende ønsker at dyrke.

Det er samtidig FIR's ønske, at idrætten i Rødovre, såvel på eliteplan som i bredden, kan blive styrket i samarbejdet, så vi kan stå samlet i vores henvendelser og forhandlinger med Folkeoplysningsudvalget og andre kommunale instanser.

FIR's formål er at virke for fremme af udøvelsen af idræt i Rødovre Kommune, herunder at virke for bedring af de ydre forhold og økonomiske kår for idrætsforeningerne og et godt forhold disse imellem, samt at varetage idrættens interesser overfor myndigheder m.v.